Samenvatting Algemene ledenvergadering 11 oktober 2023 jl.

Beste leden,

De jaarvergadering zit er weer op. Zoals altijd was het weer bijzonder informatief en gezellig. De hapjes en drankjes stonden klaar en met elkaar hebben de aanwezige leden het tot een succesvolle avond gemaakt.

Het openingswoord was aan voorzitter Neltje. Ze verwelkomde de leden en bedankte hen voor hun aanwezigheid. De drie bestuursleden Neltje Botermans, Armand James en Peter van Egmond gaven achtereenvolgens uitleg over het reilen en zeilen van de HBVV het afgelopen jaar.

Waar de HBVV als vereniging trots op mag zijn, is dat er van de 1100 huurwoningen 228 betalende leden zijn. Dit is landelijk gezien zeer hoog. Maar natuurlijk zijn meer betalende leden altijd welkom!
Het contact met Rijnhart Wonen (RHW) is goed en de mening van de HBVV wordt dan ook serieus meegenomen in de plannen van RHW. Daardoor zijn er op verschillende vlakken al leuke successen geboekt. Een greep uit de vele acties:

 • er zijn twee enquêtes uitgegaan onder de huurders
 • advies is uitgebracht over de klepraampjes *
 • armoederegisseurs
 • het oude Sociaal Statuut (= reglement dat betrekking heeft op sloop en renovatie) is nu
  vervangen door een nieuwe versie die veel gunstiger is voor de huurder.
 • participatieoverleg met gemeenten
 • huurders worden voortaan steekproefsgewijs teruggebeld door onderaannemers om hun
  tevredenheid over de werkzaamheden te testen.
 • nieuwbouwprojecten
 • HBVV folder ontworpen en uitgebracht
 • Klepraampjes: Hiermee worden bedoeld de bovenraampjes die hoofdzakelijk in de Vlietwijk te vinden zijn. Zij zijn enkelglas en springen bij temperatuurverschillen vaak spontaan in duizend stukjes uit elkaar. De HBVV heeft geregeld dat alle raampjes door middel van plakfolie worden beveiligd en na het springen van een raampje mag de bewoner kiezen uit 2 opties ter vervanging.

Klachtenprocedure
In deze procedure zitten een aantal vaste stappen voor u als huurder. Als u een klacht heeft:
1) Neem dan contact op met de klantenservice van RHW
2) Gebeurt er niets met uw klacht, dan:
– klacht opnieuw inbrengen, of
– klachtenprocedure starten door melding te maken bij de klantenservice. Hierdoor krijgt
een klacht prioriteit.
3) Als hier dan nóg niets uitkomt, kunt u naar de HBVV stappen, die de klacht dan
meeneemt naar RHW.

N.B.: Als meerdere huurders in dezelfde straat last hebben van hetzelfde probleem, kunt u als huurder direct contact opnemen met de HBVV.

Er blijkt veel (ernstig) achterstallig onderhoud aan de woningen te zijn. Dit is niet zo maar even in te halen. Helaas heeft RHW ook niet de financiële middelen om dit snel op te lossen. Wel heeft ze na inventarisatie van de woningen een meerjarenplan opgesteld.
Verder is er veel verloop bij RHW, hetgeen ook vertragend werkt.

N.B.: De HBVV heeft binnenkort overleg met RHW en twee onderaannemers over de
verzakkingen van de achterpaden in de Vlietwijk.

Huurverhoging
Omdat alles duurder is geworden ziet ook RHW zich gedwongen de huren te verhogen.
Zij wil inkomensafhankelijke huren invoeren om mensen die teveel verdienen voor sociale huur, tot verhuizen te bewegen. Dit betreft 10% van de huurders. De verhogingen zijn beraamd tussen de 50 en 100 euro per maand.
De HBVV heeft samen met de andere 2 HBV’s (Zoeterwoude en Leiderdorp) voorkomen dat deze verhogingen extreem werden. RHW heeft daardoor over 2022 bedragen tussen de 30 en 55 euro aangehouden. De HBVV heeft tevens voor elkaar gekregen dat de verhoging op woningen met de laagste energielabels werd gecanceld. Ook dit jaar zal zij weer stevig de onderhandelingen ingaan en opkomen voor het belang van u als huurder.

Nieuw te bouwen woningen
Middels prestatieafspraken (wet uit 2015) verplicht de overheid gemeente, wooncorporaties en huurdersverenigingen iedere vier jaar plannen voor het woonbeleid vast te stellen. Alle partijen zullen dan eensgezind hun handtekening hieronder moeten zetten. Er wordt ingezet op nieuwbouw, statushouders, verduurzaming en huurverhoging.
Ondertussen wordt er flink gebouwd in Voorschoten. Helaas zijn weinig woningen gereserveerd voor sociale woningbouw, woningen ook nog eens erg klein zijn!
Vanzelfsprekend zal de HBVV zich weer hard maken voor meer sociale bouw.

Financiële plaatje 2022
De HBVV draait grotendeels op geld van RHW minus de contributie inkomsten. RHW heeft deze betalingsverplichting naar de huurdersvereniging vanuit de overheid.
Voordat het nieuwe jaar begint moet de HBVV de cijfers aan RHW verantwoorden. Verder is er verplichting tot een kascommissie die de cijfers controleert. Dit jaar waren dat mevr. Taal en mevr. Lantrok, die de cijfers in orde bevonden. Hiervoor nogmaals onze hartelijk dank!

Voor degenen die interesse hebben in de cijfers, een gespecificeerd overzicht van alle kosten kunt u opvragen bij info@hbvv.nl

Vragen/opmerkingen van de aanwezige leden
• RHW toont een agressieve houding als door omstandigheden enkele dagen te laat betaald wordt. Er wordt meteen een waarschuwingsbrief verstuurd, en enige tijd later wordt er opgebeld door 1ste Hulp bij Geldzorg (= armoedebestrijding) met de vraag of de huurder hulp nodig heeft.
Het blijkt dat de overheid deze betalingsprocedure verplicht stelt aan de gemeente.
RHW moet daarom achterstallige betaling direct melden bij de huurder.

Aktie: Neltje neemt het mee naar het 1ste kwartaal overleg.

• SOK. De Mauritslaan in Voorschoten staat op de agenda om gerenoveerd te worden.
• Hier zal in de loop van 2024 mee begonnen worden. Er zijn andere prioriteiten, zoals de sloopprojecten in Leiderdorp en Zoeterwoude

• Welke werkzaamheden nu eerst?
Klepraampjes ( geschatte kosten € 300.000).
Verfwerk!
Ophogen achterpoorten Vlietwijk.
• Woonzorg heeft vorig jaar niet alle woningen verkocht. Degenen die nu vrijkomen worden echter niet verkocht, maar verheven tot een soort van vrije sector/middenhuurwoningen met huren van 1.100 euro (van Hamellaan 321)
• Voor een sociale huurwoning is er een grens van 808 euro. Veel mensen verdienen teveel voor sociale huurwoningen, maar te weinig voor de vrije sector, daarom maakt de HBVV zich hard voor middenhuur! Huren tussen de € 800 en € 1200 .
• Neltje maakt zich ondertussen hard voor een ‘doorstroommakelaar’:

 • Voor 55’ plussers
 • Voor ouderen die te lang blijven wonen. Zij kunnen doorstromen op basis van vrijwilligheid.
  Het nadeel is echter ze dan terechtkomen in woningen met een te hoge huur. Ook zijn er te weinig woningen.

Toekomstplannen
• Prestatieafspraken met RHW, huurdersverenigingen en gemeente voor de komende vier jaar.
• SOK overleg met alle HBV’s en RHW.
• In de Rembrandtlaan, Ruydaelhof en Nic. Maeskade ligt veel vuil. Neltje heeft een plan bij RHW neergelegd voor een voedselbos, voedseltuinen, te stimuleren dat mensen hart/gevoel voor deze zaak en elkaar krijgen. Evt. fruitbomen bij het kleine stukje bij de Einsteinlaan.

Dringende oproep voor extra bestuursleden HBVV
De drie HBVV bestuursleden zijn moe na 3 á 4 jaar van weken van soms 20 á 30 uur aan activiteiten voor de vereniging. Secretaris/penningsmeester Peter gaat einde van het jaar terugtreden als secretaris. Op de achtergrond zal hij nog werken als penningmeester, maar verder geen vergaderingen meer bijwonen. Neltje en Armand blijven aan als bestuurslid, maar kunnen deze veelvoud aan taken simpelweg niet met z’n tweeën blijven doen. Als er geen nieuwe bestuursleden bijkomen, zal de vereniging dan ook opgeheven worden. Daarom onze dringende oproep om de gelederen te komen versterken!!

Beste leden, het is o zo belangrijk om een vereniging te hebben! Ook in de wet staat dat een huurdersorganisatie nodig is.
De HBVV is inmiddels een hele sterke speler en wordt serieus gehoord door RHW en de gemeente!
Laat deze vereniging niet uitdoven en laten we er samen de schouders onderzetten!
We zijn met 1100 woningen, dus vele handen maken licht werk!

En nee, niet alle vergaderingen hoeven te worden bijgewoond. Het gaat er juist om de taken zoveel mogelijk te verdelen onder de verschillende bestuursleden, waardoor het aantal uren per persoon juist zo laag mogelijk blijft. Heeft er iemand bijv. kennis en gevoel voor duurzaamheid, dan woont diegene alleen die betreffende vergaderingen bij.
EN: met elkaar is het niet alleen gezellig, maar je leert ook nog eens heel veel!

DUS BESTE LEDEN, wie heeft er hart voor de vereniging, als ook voor elkaar, en een paar uur per week over om de HBVV als sterke speler staande te houden? Meldt u alstublieft aan!!

Met dank aan alle leden,

Het bestuur;

Neltje, Armand en Peter