Dubbel feest voor de HBVV

Jongsleden 7 december ondertekende de HBVV samen met de huurdersverenigingen HBOL uit Leiderdorp de Huurderij, ook uit Leiderdorp en Zoeterwoude de samenwerkingsovereenkomst met Rijnhart Wonen ( RHW ). Onze afspraken liggen nu officieel vast in deze overeenkomst, hierdoor kunnen wij nog beter voor de belangen van onze huurders opkomen!

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Van links naar rechts. Armand James, HBVV. Chrétien Mommers, Directeur Rijnhart Wonen. Jacinta Boere, De Huurderij. Wim Pols, HBOL.


Een andere reden voor vreugde is de overname van 106 woningen die door Woonzorg in de verkoop waren gezet.
De HBVV vreesde dat deze in handen van een commerciële partij zouden komen en heeft zich sterk gemaakt om dat te voorkomen.
Overleg hebben wij gevoerd met RHW, Woonzorg en de wethouder van Voorschoten Hans van der Elst.
Vooral zijn inzet mag wel genoemd worden!
Hopelijk zullen vele van deze huurders zich aansluiten bij de HBVV zodat wij ook hen mogen vertegenwoordigen.


Op onze site HBVV.NL kunt u lid worden. Kosten €2,50 per jaar
De HBVV wenst alle lezers fijne feestdagen en een gelukkig 2024