JAARLIJKSE LEDENVERGADERING 2023 HBVV
11 Oktober 2023
VOV gebouw Einsteinlaan 3
Voorschoten

Beste leden,


Met veel genoegen nodigt de Huurdersbelangenvereniging Voorschoten u uit voor de algemene ledenvergadering van 2023.
Sinds juli vorig jaar zijn onze woningen in het bezit gekomen van Rijnhart Wonen en Ons Doel.
Voor velen een opluchting na de periode Woonzorg en voor sommigen een teleurstelling.
Deze laatste groep had gehoopt op een rigoureuzere aanpak van het achterstallig onderhoud en verduurzaming.
Daar gaan we het allemaal over hebben op deze vergadering.


Verder praten wij u bij over de plannen van RHW/Ons Doel betreffende de woningen in Voorschoten.
Wij vertellen over wat wij gedaan hebben het afgelopen jaar en wat onze planning is voor de rest van dit en volgend jaar.


Financiële plaatje wordt belicht en natuurlijk staan wij open voor vragen!
Helaas moeten wij ook de noodklok luiden.
Vanwege het aftreden van secretaris/penningmeester Peter van Egmond moeten wij er minstens een persoon bij hebben die deze functies kan verrichten. Het is veel werk, maar er staat een leuke vergoeding tegenover.


AGENDA:
• 19.00 zaal open, koffie/thee met Petit foor
• 19:30 Welkom door de voorzitter.
• Voorstellen bestuur.
• Uitleg relatie huurdersbelangenvereniging , wooncorporatie en gemeente.
• Onze werkzaamheden van het afgelopen jaar.
• Pauze drankje met.
• Financiële verantwoording.
• Wat staat er te gebeuren de komende tijd.
• (Her)benoemen bestuur.
• Vragen uit de zaal.
• +/_ 22.00 Afsluiting