Beste leden van de HBVV


Wij zitten ( zoals dat heet ) de komende tijd met zowel de gemeente als de wooncorporaties aan tafel om afspraken te maken over de gang van zaken betreffende de huurwoningen in Voorschoten voor de komende 4 jaar.

Huurverhoging:
De HBVV heeft zich verzet tegen de komende hoge huurverhoging!
De gemiddelde huurverhoging wordt 5,3%.
Helaas vond Rijnhart Wonen dat zij het geld echt hard nodig hebben vanwege de eis van de regering dat er vanaf 2029 er geen woningen meer mogen zijn met de energielabels E-F-G.
Dus er moeten – zeker in Voorschoten – behoorlijk wat woningen verduurzaamd worden.
Iedere huurder krijgt een schrijven over de huurverhoging.
Honderden huurders hebben vorig jaar huurverlaging gehad.
Ook dit jaar is het mogelijk voor hen die deze niet hebben gekregen en al langer dan een half jaar in hun woning wonen deze aan te vragen!
Natuurlijk zijn daar eisen aan gebonden.
U kunt alles nakijken via onderstaande link
https://www.woonbond.nl/thema/huren-en-geld/huurverhoging-2024/

Enkelglas?

In verband met de hoge energiekosten willen wij graag inventariseren hoeveel van u nog enkelglas op de begane grond hebben.
Heeft u nog enkelglas? Laat het a.u.b. weten op info@hbvv.nl