Beste leden van de HBVV Wij zitten ( zoals dat heet ) de komende tijd met zowel de gemeente als de wooncorporaties aan tafel om afspraken te maken over de gang van zaken betreffende de huurwoningen in Voorschoten voor de komende 4 jaar. Huurverhoging:De HBVV heeft […]
Dubbel feest voor de HBVV Jongsleden 7 december ondertekende de HBVV samen met de huurdersverenigingen HBOL uit Leiderdorp de Huurderij, ook uit Leiderdorp en Zoeterwoude de samenwerkingsovereenkomst met Rijnhart Wonen ( RHW ). Onze afspraken liggen nu officieel vast in deze overeenkomst, hierdoor kunnen wij nog […]
Samenvatting Algemene ledenvergadering 11 oktober 2023 jl. Beste leden, De jaarvergadering zit er weer op. Zoals altijd was het weer bijzonder informatief en gezellig. De hapjes en drankjes stonden klaar en met elkaar hebben de aanwezige leden het tot een succesvolle avond gemaakt. Het openingswoord was […]
JAARLIJKSE LEDENVERGADERING 2023 HBVV11 Oktober 2023VOV gebouw Einsteinlaan 3Voorschoten Beste leden, Met veel genoegen nodigt de Huurdersbelangenvereniging Voorschoten u uit voor de algemene ledenvergadering van 2023.Sinds juli vorig jaar zijn onze woningen in het bezit gekomen van Rijnhart Wonen en Ons Doel.Voor velen een opluchting na […]
Enquête; SamenvattingEr hebben 67 leden de enquête ingeleverd.64 per mail en 3 per post.Wij danken onze leden voor deze respons! Wij gaan ons buigen over deze cijfers en delen deze met Rijnhart Wonen / Ons Doel om uiteindelijk de service naar u toe verder te verbeteren!Hieronder, […]
Beste HBVV leden Gesprek armoede regisseur-Huurachterstand-Waarde huurwoning. Neltje heeft een gesprek gehad met de armoederegisseur van Voorschoten voor elkaar. De reden ligt voor de hand, door de alsmaar stijgende kosten van het levensonderhoud komen steeds meer mensen in financiële problemen. Is dat ook bij u van […]
Beste medehuurders, Vanaf nu wil ik u geregeld even bijpraten over het reilen en zeilen van de Huurders Belangen Vereniging Voorschoten. Met 200 leden en alsmaar groeiende, wordt er serieus naar ons geluisterd. Ook landelijk hoeven we ons met deze achterban niet te schamen!Dat betekent dat […]
LEDENVERGADERING 15 SEPTEMBER 2022 Samenvatting verslag 2e jaarvergadering 15 september jl. / samenwerking HBVV met Rijnhart Wonen . Geschreven door Monique Batten Beste leden, De tweede jaarvergadering zit er weer op. Zoals altijd was het bijzonder informatief en gezellig. De hapjes (met o.a. gebakjes van Verhoog) […]
Maandag 15 augustus kregen onze leden de volgende uitnodiging; LedenvergaderingHuurdersbelangenvereniging Voorschoten.15 september! Beste leden,Bij deze hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de ledenvergadering 2022.Sinds de vorige ledenvergadering is er veel gebeurd.Denk aan de overname van de meeste Woonzorgwoningen, de uit de pan rijzende […]
Ons schrijven aan onze leden op 05-07-2022 Beste leden van de Huurdersbelangenvereniging Voorschoten.Afgelopen vrijdag zijn de meeste woningen van Woonzorg overgedragen aan Rijnhart Wonen en Ons-Doel.Een bijeenkomst op het gemeentehuis met vertegenwoordigers van de beide corporaties, wethouder de Bruin en de huurdersverenigingen gaven het een officieel […]