Beste medehuurders, Vanaf nu wil ik u geregeld even bijpraten over het reilen en zeilen van de Huurders Belangen Vereniging Voorschoten. Met 200 leden en alsmaar groeiende, wordt er serieus naar ons geluisterd. Ook landelijk hoeven we ons met deze achterban niet te schamen!Dat betekent dat […]
LEDENVERGADERING 15 SEPTEMBER 2022 Samenvatting verslag 2e jaarvergadering 15 september jl. / samenwerking HBVV met Rijnhart Wonen . Geschreven door Monique Batten Beste leden, De tweede jaarvergadering zit er weer op. Zoals altijd was het bijzonder informatief en gezellig. De hapjes (met o.a. gebakjes van Verhoog) […]
Maandag 15 augustus kregen onze leden de volgende uitnodiging; LedenvergaderingHuurdersbelangenvereniging Voorschoten.15 september! Beste leden,Bij deze hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de ledenvergadering 2022.Sinds de vorige ledenvergadering is er veel gebeurd.Denk aan de overname van de meeste Woonzorgwoningen, de uit de pan rijzende […]
Ons schrijven aan onze leden op 05-07-2022 Beste leden van de Huurdersbelangenvereniging Voorschoten.Afgelopen vrijdag zijn de meeste woningen van Woonzorg overgedragen aan Rijnhart Wonen en Ons-Doel.Een bijeenkomst op het gemeentehuis met vertegenwoordigers van de beide corporaties, wethouder de Bruin en de huurdersverenigingen gaven het een officieel […]
Thema; Bouwen en wonen in Voorschoten.Organisator: Huurdersbelangenvereniging Voorschoten.Nog even en dan mogen ook de inwoners van Voorschoten weer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen.Nadat er gedurende 4 jaar geen betaalbare huur en koopwoningen zijn gerealiseerd in Voorschoten, kijken wij meer dan ooit uit […]
Ons persbericht: Geplaatst in het Leidsch Dagblad van week 50 en in Groot Voorschoten van week 51 Geen Fortuynlijke situatie voor de gemiddelde Voorschotenaar.De HBVV slaat alarm. De komende bouwplannen zijn zeer teleurstellend voor de woningzoekenden in Voorschoten. Op het Intratuinterrein ( was de raad en […]
Afgelopen 14 december stuurde de HBVV onderstaand bericht naar de burgemeester en alle fractievoorzitters. Geen enkele fractie, nog burgemeester, heeft hierop gereageerd! DUIDELIJK IS DAT GEEN ENKELE POLITIEKE PARTIJ DE PARTICIPATIE SERIEUS NEEMT. Aan de fractievoorzitters en burgemeester van Voorschoten Geachte dames en heren, Bij deze […]
Bij deze het financieel jaarverslag over 2020. Het is een jaarverslag geworden met heel veel rode cijfers.Immers, we zijn met € 0 begonnen. Dat betekent dat wij moesten beginnen met geleend geld.Maar dank zij, onder andere uw hulp, hebben wij het gered!Een kort maar bondig jaarverslag: […]
Succesvolle jaarvergadering HBVV Eindelijk was het zover. Door de versoepeling van de Coronamaatregelen kon de vergadering plaats vinden in het VOV gebouw aan de Einsteinlaan. Na anderhalf jaar aan de bak te hebben getimmerd kon het bestuur publiekelijk haar wel en wee en financieel jaarverslag, delen […]
In overleg met de gemeente is besloten om het protest te verplaatsen naar het veel grotere Westerpark, meldt de organisatie op Twitter. Na de demonstratie om 14.00 uur in het park volgt een protestmars naar de Dam. 12 september om 14:00 De wooncrisis wordt steeds heftiger. […]