Enquête; Samenvatting
Er hebben 67 leden de enquête ingeleverd.
64 per mail en 3 per post.
Wij danken onze leden voor deze respons!


Wij gaan ons buigen over deze cijfers en delen deze met Rijnhart Wonen / Ons Doel om uiteindelijk de service naar u toe verder te verbeteren!
Hieronder, eerst de samenvatting met daaronder onze eerste conclusies.
( Met leden bedoelen wij leden die gereageerd hebben ).


Samenvatting aannemersbedrijf Kriek
• 35 leden hebben het afgelopen jaar bij Kriek een reparatieverzoek ingediend.
• 24 Van de leden deden dit telefonisch, 9 via de mail 2 via andere kanalen.
• Over de tijd tussen aanvraag en het eerste contact met Kriek was 58% tevreden tot heel tevreden, 22% ontevreden, rest NVT.

Tevredenheid over het contact met de werkgevers van Kriek naar u toe.
• Van de 35 reacties waren er 10 heel tevreden, 22 tevreden en 3 ontevreden.

Tevredenheid over Krieks werk bij u thuis.
• Van de 35 reacties waren er 10 heel tevreden, 19 tevreden en 6 ontevreden.

Samenvatting Glashandel van Muiden
9 Leden hebben het afgelopen jaar bij Van Muiden een reparatieverzoek ingediend.
• 1 Deed dit via de mail de rest telefonisch.
• 2 Vonden het eerste contactmoment te lang duren, 7 waren tevreden tot zeer tevreden.
• Diverse leden maakten notitie dat het lang duurde voor het hersteld was.
• Contact van de werknemers naar u toe? De helft tevreden, de helft ontevreden.

Samenvatting Riool.nl
• Slecht 6 leden gaven aan een reparatieverzoek te hebben ingediend bij Riool.nl.
• Allen telefonisch, 2 leden vonden het eerste contactmoment te lang duren.
• 2 Leden waren niet tevreden over het contact van Riool.nl naar hun toe, 4 wel.
• 2 Leden waren ontevreden over het werk van Riool.nl. 1 lid was tevreden 2 leden zeer tevreden.


Samenvatting CV verwarmingsbedrijf Leenards

26 leden gaven aan een reparatieverzoek te hebben gedaan bij Leenards.
• 25 Leden deden dit telefonisch.
• 3 leden vonden het eerste contactmoment met Leenards te lang duren. De rest tevreden tot zeer tevreden.
• Wat opviel was een aantal malen een kanttekening van “niet vriendelijk bejegend”.
• 5 Leden waren niet tevreden over het contact van de werknemers van Leenards naar hun toe. 12 leden waren tevreden en 10 zeer tevreden. ( opeens 27 reacties ).
• 7 leden waren ontevreden over het werk van Leenards. 20 leden tevreden tot heel tevreden.
• C.V. onderhoud, 1 lid ervaarde het als zeer slecht, 1 heeft in jaren geen onderhoud gehad. 16 maal goed en zeer tevreden!


Samenvatting Rijnhart Wonen

52 leden gaven aan het afgelopen jaar contact met Rijnhart Wonen te hebben gehad.
Hoe vond het eerste contact plaats? 10 leden deden dit online, 1 lid per brief, de rest ( 40 leden ) telefonisch.
• 15 leden waren niet tevreden over het contact met Rijnhart Wonen. 28 leden tevreden en 8 leden zeer tevreden.
Veel kanttekeningen over het waarom niet tevreden. Ook hier gaan wij mee aan de slag.
• 39 leden gaven aan dat Rijnhart Wonen niet op de gesprekken is teruggekomen, 11 wel.
• Op de vraag om feedback of tips over het onderwerp Rijnhart Wonen is behoorlijk gereageerd. Zo van “tevreden tot ontevreden, vragen of je zonnepanelen wil en reageren daarna niet meer!”.

Onze eerste voorzichtige conclusies

  1. De telefoon is en blijft het eerste contactmedium!
  2. Kriek: Procentueel gezien doet Kriek het niet slecht. Moeten nog wel wat puntjes op de i worden gezet
  3. Van Muiden: Hoofdzakelijk klachten over lange wacht/levertijden.
  4. Riool.nl: 2 van de 6 reacties bij Riool.nl waren negatief, jammer dat er weinig reacties waren. Moet zeker wel aandacht krijgen!
  5. Leenards: Daar moeten we goed naar kijken. Reacties bij onderhoud waren over het algemeen erg positief! Over de telefoniste was men minder tevreden als ook over de reparaties.
  6. Rijnhart Wonen: Een hoge negatieve score wat het contact met Rijnhart Wonen betreft! Rijnhart wonen doet na gewone reparatieverzoeken nooit een belletje terug! Bij andere communicatie wel. Verder een behoorlijke lijst die we met Rijnhart Wonen gaan bespreken.

Beste leden,
Heel erg bedankt voor uw feedback.
Deze enquête gaat natuurlijk ook naar Rijnhart Wonen, we nemen de uitslagen mee in onze overleggen met de verantwoordelijke managers.

Wilt u de hele enquête inzien, incl. grafieken?
Vraag hem aan via info@hbvv.nl
Namen en/of adressen van de deelnemers worden niet gedeeld!

Hartelijke groet van het HBVV bestuur.

Neltje, Peter en Armand