Over HBVV

Wij zijn ingeschreven bij de KvK onder nummer 78590590

Waarom is Huurders Belangen Vereniging Voorschoten opgericht?

Geregeld vindt er overleg plaats en worden er afspraken gemaakt tussen de verhuurders en de gemeente. Wettelijk is daarbij vereist dat de huurder daar ook bij betrokken wordt. Op dit moment worden de huurders uit de sociale sector niet goed vertegenwoordigd.

Wij willen als huurdersvereniging een duidelijke derde partij zijn tijdens dit z.g.n Participatieoverleg waar de Prestatieafspraken plaatsvinden tussen gemeente, verhuurder en huurders.

Wij zullen dan op de hoogte worden gehouden van de plannen die de verhuurders willen realiseren en mogen daarover vragen stellen en meebeslissen.

Wij zullen toezien dat gemaakte afspraken worden nagekomen en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Denk bijvoorbeeld aan nieuwbouw, sloopplannen, verbouwingen, opknapbeurten, verkoop van huurwoningen en aankoop van woningen. Verder kun je denken aan huurverhogingen en onderhoud.

Download onderstaande documenten om meer te lezen over huurwoningen.