Over HBVV

Wij zijn ingeschreven bij de KvK onder nummer 78590590

Waarom is de Huurders Belangen Vereniging Voorschoten opgericht?

Allereerst om de huurders ( huursters ) “in eerste instantie” van Woonzorg in Voorschoten te vertegenwoordigen. 

Wij waren niet te vroeg met de oprichting, we waren net op tijd om de verkoop van de Woonzorgwoningen naar Rijnhart Wonen en Ons Doel te kunnen begeleiden!

Momenteel staan wij in nauw contact met Rijnhart Wonen ( die ook de honneurs waarneemt van Ons Doel ) en vindt er zeer regelmatig overleg plaats.

Geregeld vindt er ook overleg plaats en worden er afspraken gemaakt tussen de verhuurders en de gemeente. Wettelijk is daarbij vereist dat de huurder daar ook bij betrokken wordt. 

Wij zijn als huurdersvereniging een duidelijke derde partij tijdens dit zgn. participatieoverleg waar de Prestatieafspraken plaatsvinden tussen gemeente, verhuurder en huurders.

Wij worden op de hoogte worden gehouden van de plannen die de verhuurders en,of gemeente willen realiseren en mogen daarover vragen stellen en meebeslissen.

Wij zullen toezien dat gemaakte afspraken worden nagekomen en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Waar praten wij over?

Denk bijvoorbeeld aan nieuwbouw, sloopplannen, verbouwingen, opknapbeurten, verkoop van huurwoningen en aankoop van woningen. Verder kun je denken aan huurverhogingen en onderhoud.

Download onderstaande documenten om meer te lezen over huurwoningen.