LEDENVERGADERING 15 SEPTEMBER 2022

Chrétien Mommers Directeur RHW

Samenvatting verslag 2e jaarvergadering 15 september jl. / samenwerking HBVV met Rijnhart Wonen .

Geschreven door Monique Batten

Beste leden,

De tweede jaarvergadering zit er weer op. Zoals altijd was het bijzonder informatief en gezellig. De hapjes (met o.a. gebakjes van Verhoog) en drankjes stonden klaar en met elkaar hebben de aanwezige leden het tot een succesvolle avond gemaakt. Veelbelovend was de kennismaking met de heer Chrétien Mommers, directeur-bestuurder van Rijnhart Wonen en ook mochten de leden een nieuw aspirant bestuurslid verwelkomen, de heer Armand James.

Maar we beginnen bij het begin.
Het openingswoord was aan voorzitter Neltje. Ze verwelkomde de leden en bedankte hen voor hun aanwezigheid. Daarna ging het woord eerst naar de heer Mommers, omdat hij aan tijd gebonden was.
De heer Mommers was eveneens blij met de opkomst van de leden en toonde zich op alle onderwerpen betrokken en actief. Hij gaf aan al door de verschillende wijken te zijn gelopen om te zien hoe deze ervoor stonden. Hij signaleerde hierbij het vuil op straat, in de flats en in de brandgangen. De heer Mommers beloofde zich te zullen inzetten om verloedering tegen te gaan. Er ontstond een levendige discussie vanuit de aanwezigen met voorbeelden en ideeën.

Rijnhart Wonen is als woningcorporatie actief in Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude en beheert zo’n 4500 woningen. Zij richt zich op de bouw van meer sociale huurwoningen, met name voor de lage inkomens en de lagere middeninkomens. In verband met de stijgende energieprijzen zullen daarom niet alleen de nieuwe huizen verduurzaamd worden opgeleverd, tegen betaalbare huurprijzen, maar is er ook een start gemaakt om bestaande woningen te isoleren. Dit alles gebeurt in samenwerking met de gemeentes.
Als duurzaam alternatief voor gas wordt er momenteel een proef gedaan met infraroodpanelen aan het plafond in een woning in Zoeterwoude. Deze proef duurt een jaar.
Kortom, Rijnhart Wonen belooft er voor zijn huurders te zijn!

Nadat alle vragen uit de zaal waren beantwoord en de heer Mommers was vertrokken, vertelde voorzitter Neltje aangenaam verrast te zijn dat Rijnhart Wonen zeer openstaat voor samenwerking met de HBVV en er werkelijk geluisterd wordt naar hetgeen de huurdersvereniging al heeft ingebracht. We worden als volwaardig partner gezien en doen nu ook mee in de meerjarenplanning met Rijnhart Wonen en met de gemeente. De HBVV is hiermee volledig erkend als vereniging en daar mogen we met elkaar trots op zijn. We doen het samen.

De leden mochten vervolgens een nieuw bestuurslid verwelkomen: Armand James. Nogmaals “Hartelijk welkom Armand! Heel fijn dat je de HBVV komt ondersteunen.”

Met elkaar staan we sterk als huurders. We kunnen echt een vuist maken en voor onze rechten opkomen . Zéker nu we als volwaardige vereniging zijn geaccepteerd door Rijnhart Wonen, als ook door de gemeentes.
Maar het HBVV-bestuur heeft meer bestuursleden nodig voor haar vele taken. Daarom een dringende oproep van voorzitter Neltje om meer bestuursleden. Vele handen maken licht werk. Een kleine bijdrage van enkele uurtjes per maand zou al fantastisch zijn. Bovendien, hoe meer bestuursleden, des te méér er door en voor de huurders kan worden bereikt. En we maken het altijd gezellig met elkaar. Dus hierbij beste leden:
LATEN WE HET SAMEN DOEN EN KOM ONS TEAM ONDERSTEUNEN! INFORMEER GEWOON EENS VRIJBLIJVEND NAAR DE VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN.

Een voorstel van één van de aanwezigen was om ook een gedetailleerd overzicht te maken van de diverse bestuurstaken. De HBVV zal hierover nog een email over uitsturen aan haar leden.

Na een gezellige pauze met een knabbeltje en een drankje, opende de secretaris de tweede helft van de bijeenkomst met een speelse grap: In de nieuwsbrief uitnodigingsmail voor de ledenvergadering stelde hij de vraag aan de huurders :Wie in zijn woning vocht- en schimmelproblemen had en deze dan wilde melden? Daarover waren zeggen en schrijven twee klachten binnengekomen bij het bestuur. Behalve deze twee huurders had hier dus verder niemand last van schimmel en vocht??!!
Fijn is te weten dat Rijnhart Wonen nu serieus werk wil maken van deze problemen.
Verder zal de HBVV betrokken zijn bij de prestatieafspraken met de gemeente over betaalbare woningen.
De HBVV zal zich ook hardmaken voor haar leden dat de volgende huurverhoging zo laag mogelijk zal zijn, bij voorkeur 0%.

Resteerde nog het financieel jaarverslag.
De HBVV begon in 2021 met een bescheiden bedrag op de giro van € 175.
In de loop van het jaar ontving zij zowel contributiegeld, als in het begin ook giften en geld van Woonzorg.
In totaal ontving de vereniging het mooie bedrag van € 9296,18.
Uiteraard waren er ook uitgaven.
Het bedrag in kas, dat bestemd was voor terugbetaling aan Woonzorg, mocht de HBVV na overleg houden en zien als startkapitaal. Dus had de vereniging op 1 januari een kapitaal van € 5777,09 op de giro.

In de bijlage van deze email is het financiële staatje gespecificeerd terug te vinden voor de geïnteresseerden, want transparantie staat hoog in het vaandel. Mochten er nog vragen zijn, schroom dan niet dit ons te laten weten.
De HBVV dankt hierbij de leden mw. Lantrok en mw. Taal, welke zo vriendelijk waren de kascontrole te doen.

Tot slot nog een attentiepunt voor iedereen: houdt het nieuws goed in de gaten. Er gaan dingen veranderen met betrekking tot de huursubsidie en energie!

Met dank aan alle leden,

Het bestuur;
Neltje, Peter en Armand