Uitslag enquête HBVV Woonzorg,
Ondanks dat Woonzorg iedere vorm van contact weigert met de huurdersbelangenvereniging Voorschoten, hebben wij ondanks het gemis van de adresgegevens van Woonzorghuurders veel van hen weten te bereiken.
Wij hebben 27 papieren-versies en 62 online-versies van onze enquête van onze leden in ontvangst mogen nemen.

Deze zes vragen hebben wij gesteld

  • Hoe tevreden bent u met uw woning? 30% zeer ontevreden, 29% redelijk tevreden, 33% tevreden en 8% heel tevreden.
  • Bent u tevreden over uw verhuurder? 42% negatief, 34% redelijk tot goed en 23% positief en 1% heel positief.
  • In hoeverre komt de huur overeen met uw wooncomfort? 35% negatief, 39% redelijk, 23% goed, 1% heel goed. 2% niet ingevuld.
  • Hoe tevreden bent u met uw woonomgeving? 20% Ontevreden, 26% redelijk tevreden 36% tevreden en 18% heel tevreden.
  • Voelt u zich vertegenwoordigd bij uw verhuurder? 62% helemaal niet, 27% redelijk en 11% wel vertegenwoordigd.
  • Hoe belangrijk vindt u het dat er nu een huurdersbelangenvereniging is?
    3% onbelangrijk, 4% redelijk, 22% belangrijk en 71% belangrijk.

Behalve deze zes vragen lieten wij ook ruimte voor opmerkingen.
Deze ruimte werd gretig gebruikt!

Opsomming van de opmerkingen.
Heel veel klachten over tocht. Vooral de ramen. Heel veel klachten over isolatie, ofwel het ontbreken hier van. Veel woningen zijn gehorig. Regelmatig; niet fatsoenlijk behandeld door consulent. Het regelmatige vervangen van de consulent. Te hoge huur voor oude flats. Te hoge huur voor woningen met veel achterstallig onderhoud. Achterstand in verfwerk, vele malen genoemd. Scheuren in muren. Schimmelvorming, Meeuwenoverlast, Verzakte paden. Bereikbaarheid kantoor te kort.
Er waren ook enkele opstekers voor Woonzorg,
Ze komen altijd als ik bel. Reparaties worden snel uitgevoerd.

CONCLUSIE ENQUÊTE;
De beeldvorming onder de huurders van Woonzorg is vrij negatief.
Woonzorg heeft dit beeld over zich zelf afgeroepen.
Veel woningen zijn oude woningen met klachten die niet eenvoudig te verhelpen zijn.

De belangrijkste zijn, schimmel, geen isolatie ( in de winter te koud , in de zomer te heet ), tocht, vocht en het gehorig zijn. Deze klachten verhelpen is een langdurige en kostbare operatie. Maar als verhuurder ben je er niet alleen om de penningen te vangen. Je hebt een verplichting tegenover Je huurders. In plaats van je huurders meer dan 20 jaar in de ellende te laten zitten, hadden deze klachten in die 20 jaar opgelost kunnen zijn.