Het is geen grap, maar op 1 april hebben Nelleke en ik-respectievelijk voorzitter en secretaris met ondersteuning van Jan Arie Oudshoorn een goed ( online ) gesprek gehad met het bestuur van Woonzorg, waaronder de bestuursvoorzitter Cees van Boven en clustermanager Helen Kuit-Boers.

Het was een verhelderend gesprek. HBVV is als bewonerscommissie-verkoop geaccepteerd door Woonzorg Nederland. In deze hoedanigheid hebben wij adviesrecht bij de verkoop van de woningen. We worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Het onderhoud ( is ons toegezegd ) blijft prioriteit houden bij Woonzorg. Onze vrees dat het onderhoud er bij in zou schieten is weggenomen. Wij hebben goed contact nu en zullen dat dan ook gebruiken voor het welzijn van onze leden. Bij ernstige klachten kunnen ook wij contact met Woonzorg opnemen. Natuurlijk zijn en blijven de consulenten van Woonzorg uw eerste aanspreekpunt.

Het is ons duidelijk geworden dat de verkoop wel doorgaat, maar wanneer en aan wie is nog onbekend vanwege nog lopende onderhandelingen. Wij houden de vinger aan de pols.