Presentatie woningbouw op terrein van de oude school De Vos. De presentatie vond plaats in de school zelf aan de Einsteinlaan.

De school staat tot ongenoegen van de omwonenden al jaren leeg, dus het wordt echt tijd dat er wat gaat gebeuren. Al lang voor onze tijd ( HBVV ) heeft Niersman het terrein kunnen aankopen van de gemeente. De bedoeling is om er 17 eengezinswoningen en 6 appartementen te bouwen. Met die 6 appartementen voldoet Niersman aan de eis dat bij nieuwbouw minstens 25% moet bestaan uit sociale huurwoningen.

Wij hebben de plannen bekeken en gesproken met de aanwezige informatieverstrekkers. Hierbij liet een van hen uit zijn mond vallen dat de eengezinswoningen wel zeker boven de 4 ton zullen gaan kosten. Nou daar hebben wij wel moeite mee! Wij hebben als reactie het onderstaand schrijven naar Niersman gestuurd.

Wij ( de huurdersbelangenvereniging Voorschoten ) begrijpen dat het bouwrijp maken van de locatie en bouwen van woningen een kostbare aangelegenheid is, daar houden wij dan ook rekening mee bij onze opmerkingen.

Wij hebben er dan ook begrip voor dat alleen sociaal bouwen  geen optie is. Waar wij wel moeite mee hebben is de prijs van de koopwoningen.

Er is in Voorschoten een enorm tekort aan sociale huurwoningen en sociale koopwoningen. Deels komt u die vraag tegemoet door het aanbieden van 6 appartementen sociale huur. De koopwoningen echter, met de te verwachten koopprijzen van boven de € 400.000, daarin zien wij weinig meerwaarde betreffende de woningnood in Voorschoten.

Wij, de HBVV, worden pas echt gecharmeerd van uw plannen als er ook minstens 3 woningen in de prijsklasse tot € 250.000 in worden opgenomen. Verder hopen wij dat de huurwoningen worden overgedaan aan een wooncorporatie, bij voorkeur Rijnhart Wonen of de Sleutels.

Ook de huur is interessant, hopelijk niet weer een huur die net tegen de top van dat wat mag aanzit. Wij hopen dat onze opmerkingen/ aanbevelingen in uw overwegingen worden opgenomen.

Waarom wij ook sociale koopwoningen promoten.

Veel huurders hebben aangegeven opgesloten te zitten in een huurwoning. Zij willen weg, willen graag kopen, maar door de gekte op de woningmarkt is het vrijwel onmogelijk om met een gewoon gezinsinkomen een woning te kopen.

Door het bouwen van woningen met een maximale koopprijs van € 250.000 krijgen zij een kans op de woningmarkt. Hun woningen komen dan weer vrij voor b.v. starters. Hopelijk doet Niersman iets met onze aanpassingen. Immers, zonder protest zal de bouw sneller van start kunnen gaan.