Afgelopen 7 januari heeft het bestuur van de HBVV aangevuld met juridisch expert Jan Arie Oudshoorn een Teams overleg gehad met clustermanager mevrouw Kuit en bestuursvoorzitter Cees van Boven van Woonzorg Nederland.

Wat centraal stond is natuurlijk onze aanvraag om door Woonzorg eindelijk geaccepteerd te worden als huurdersbelangenvereniging. Als vertegenwoordiger van meer dan 200 Woonzorghuurders zou je toch mogen verwachten dat een verhuurder niet om je heen kan. Door ons te weigeren zou men dan ook meer dan 200 van hun eigen huurders negeren. We hebben een uur lang met elkaar gesproken, maar helaas hebben we wat bovenstaande betreft nog steeds geen enkele toezegging gekregen.

Gelukkig hoeft het hier niet bij te blijven. Cees van Boven gaat met Jan Arie Oudshoorn ( welke in onze naam optreedt ) bekijken of er een scenario te vinden is waarin wij optimaal onze leden kunnen vertegenwoordigen. De deur staat dus nog op een kier.

Als hoogste vertegenwoordiger van Woonzorg heeft Cees van Boven ons wel toegezegd dat bij verkoop de woningen over zullen gaan naar een andere corporatie. Wij hoeven niet bang te zijn dat de woningen op de particuliere markt terecht komen. Ook van de wethouder wonen in Voorschoten ( Marcel Cramwinckel ) hebben wij de verzekering gekregen dat er geen woningen uit de Voorschotense huurvoorraad zullen verdwijnen.

Wat wij verder willen is toezicht op de verkoopconstructie, dat daarin wordt opgenomen dat deze woningen ook op een later tijdstip niet aan derden mogen worden verkocht of gesloopt gaan worden zonder dat daar nieuwbouw tegenover staat. Die eventuele nieuwbouw zou dan minstens net zoveel sociale woningen moeten opleveren als dat gesloopt zou worden.

Verder willen wij ons natuurlijk bij de toekomstige eigenaar van de Woonzorgwoningen aansluiten als huurdersbelangenvereniging. Met hen in overleg gaan, zien hoe we er voor kunnen zorgen dat vele langlopende klachten nu eindelijk die aandacht krijgen die zij verdienen. We hopen dat er spoedig iets moois komt uit het overleg tussen Jan Arie Oudshoorn en Cees van Boven.

Wij houden u op de hoogte.