Succesvolle jaarvergadering HBVV


Eindelijk was het zover. Door de versoepeling van de Coronamaatregelen kon de vergadering plaats vinden in het VOV gebouw aan de Einsteinlaan. Na anderhalf jaar aan de bak te hebben getimmerd kon het bestuur publiekelijk haar wel en wee en financieel jaarverslag, delen met haar leden.
Bestuurslid Peter van Egmond zegt: Wat fijn dat de avond zo druk bezocht is. We hadden een volle zaal!
Een zaal vol met mensen die zich duidelijk betrokken voelde bij het werk van de HBVV.
De avond werd geopend door de Voorzitter Nelleke Botermans .
In vogelvlucht vertelde zij over het ontstaan van de HBVV. Over het feit dat zij en de andere bestuursleden zich helemaal niet geroepen voelden om het roer te nemen van een niet zeewaardig schip. Jeroen Weekenborg had er anderhalf jaar geleden tijdens een huurdersavond op aangedrongen. Hij en Rob van Engelenburg van de Alliantie Burgers Voorschoten misten inbreng van de huurders bij hun overleg met de gemeente.


Met 4 personen begonnen wij deels met eigen geld, deels met geleend geld van Huurders Holland Rijnland een huurdersvereniging waar tot onze grote teleurstelling zowel Woonzorg als de gemeente niet op zat te wachten. Door keihard werken, flyeren, enquêtes, persberichten, persoonlijke gespreken, mails, website enz. Kregen wij uiteindelijk het vertrouwen van zo’n 250 huurders.
Dit vertrouwen gaf ons de kracht om door te gaan.
Wat Woonzorg betreft, daarmee kwamen de eerste gesprekken pas op gang na ingrijpen van minister Ollongren. Daarna mochten wij deelnemen aan gesprekken over de woningbouw met de gemeente.

Met Woonzorg hebben wij uiteindelijk goede gesprekken gehad.
Werden ( weliswaar iets te laat ) op de hoogte gesteld van de verkoop aan Rijnhart Wonen en Ons Doel.
Werden ook door Woonzorg geïntroduceerd bij deze corporaties en we werden door die nieuwe eigenaren gerustgesteld!
De huurders hoeven zich geen zorgen te maken, beloofden zij. geen sloopplannen geen hogere huren, onderhoudscontracten worden overgenomen en de HBVV blijft de huurders van de aan deze partijen verkochte woningen vertegenwoordigen.

Secretaris Peter van Egmond zit voor de HBVV aan bij het gemeentelijk overleg en praat mee over de bouwplannen van de gemeente en wooncorporaties.
Helaas, verteld hij; is het niet duidelijk te krijgen wat die plannen precies voor de sociale huurders gaan inhouden. Ik wil weten wat er gebouwd gaat worden op Starrenburg 3, Intratuin en Arsenal Segaar. De grootste bouwlocaties in Voorschoten.
Worden het voor net als op de Einsteinlaan dure eengezinswoningen en voor de sociale huurders een flatje met een hoge huur?
Ik vrees het ergste!
Wij hebben tegen wethouder Cramwinckel ( D66 ) gezegd: haalt u er uit wat u kan voor de burgers van Voorschoten.
Wilt u alstublieft gaan praten met de projectontwikkelaars!
Na 5 maanden nog steeds geen antwoord gekregen!
Wethouder de Bruijn ( VVD ) hebben wij 28 september dezelfde vragen gesteld, hij gaat immers over Arsenal Segaar. Helaas van wethouder de Bruijn zelfs geen ontvangstbevestiging ontvangen.

Terug naar de zaal; Wat speelt er bij de huurders?
Slecht functionerende straatverlichting ( gevoelens van onveiligheid )! Wij gaan hiervan melding doen bij de gemeente.
Even ter informatie, men kan ook zelf contact opnemen met de gemeente.

Zwerfvuil, vooral bij de afvalcontainers, hier hetzelfde advies. Zelf even de gemeente bellen.
Wij ruimen regelmatig zelf op, maar na melding bij de gemeente wordt het meestal na een dag netjes verwijdert

Er was een suggestie om weer grofvuil ophaaldagen in te stellen, deze suggestie werd verworpen omdat anderen bang zijn voor dumpingen vanuit andere gemeentes.

Woonzorgklachten; men is duidelijk de slecht geïsoleerde woningen meer dan zat.
Koude klachten, tocht en angst voor de omhooggeschoten aardgasprijs.
De slecht geïsoleerde woningen kosten al bakken met geld om te verwarmen.
Kunnen we straks nog wel onze woningen verwarmen?

Veel klachten over wateroverlast ondanks het nieuwe rioleringssysteem.
Men oppert zelf, misschien wel door teveel bestrating en te weinig tuin.
Nog steeds tuinen blank na regenbui bij de Pr. Zernikelaan.

Wantrouwen bij diverse leden over de combinatie gemeente Voorschoten / Niersman.

Noot van het bestuur: De komende bouwprojecten worden merendeels door anderen gedaan!


Het bestuur neemt alle klachten zeer serieus en zal met diverse partijen in gesprek gaan om tot oplossingen te komen

Verder werd het financieel jaarverslag gepresenteerd en geaccepteerd.

Op een voorstel van een van de leden werd tevens ( unaniem ) besloten de bestuurders een bestuurdersvergoeding van € 50 per persoon per maand toe te kennen.
Helaas moesten wij ( door ziekte ) afscheid nemen van onze penningmeester Anita Kharpatoe. Zij werd hartelijk bedankt voor haar inzet!

Voor de leden waren er diverse heerlijke hapjes, wat mogelijk werd gemaakt door een donatie ( daarvoor ) door een van de leden.

Verschillende malen werd het bestuur getrakteerd op applaus van de zaal vanwege hun inzet.

Het bestuur kijkt terug op een zeer succesvolle jaarvergadering en gaat gesterkt door de leden, verder met hun werk.

Met dank aan de beheerders van het VOV gebouw Thea en Dirk Zweers.
Wat een inzet!

Nogmaals een oproep om bestuursleden!
Ervaring is niet nodig, wel enthousiasme!

Wij helpen je grip te krijgen op de materie.
info@hbvv.nl