24-augustus 2021

Aanwezig; Cees van Boven, Woonzorg, Chrétien Mommers, Rijnhart Wonen. Christoffel Klap, Ons Doel. Nelleke Botermans HBVV en Peter van Egmond HBVV.
Het overleg vond plaats via Teams.


Opening door Cees van Boven.
Cees van Boven ( bestuursvoorzitter Woonzorg ) stelde de aanwezige bestuursleden van de HBVV voor aan de directeur van Rijnhart Wonen Chrétien Mommers en aan de Directeur van Ons Doel, Christoffel Klap.
Na de kennismaking wezen de directeuren de HBVV er op dat de verkoop nog geen gelopen race is.
Er is een intentieverklaring, maar er moet nog heel veel besproken worden.
De kennismaking had een open karakter, waarbij beiden directeuren samenwerking met de HBVV toezegden.
Allereerst verklaarden de directeuren dat het voor hun heel belangrijk is, dat de sociale woningen voor Voorschoten behouden blijven.
Tevens paste het ook in de uitbreidingsplannen die beiden corporaties hebben.

Als de verkoop doorgaat zijn een aantal dingen zeker:

• Onderhoudsabonnementen blijven bestaan.
• Onderhoud zal serieuze aandacht krijgen.
• HBVV wordt geaccepteerd als huurdersbelangenvereniging.
• Van veranderingen word de HBVV op de hoogte gesteld.
• Verduurzaming van de woningen zal plaatsvinden.
• 800 woningen gaan naar Rijnhart Wonen, 200 naar Ons Doel.
• Het wordt pas op het eind van het jaar duidelijk, welke woningen naar wie gaan.
• Eind december hopen de directeuren de verkoop definitief te kunnen maken.

HBVV had nog meer vragen, die konden door de lopende onderhandelingen nog niet beantwoord worden.
Afgesproken is, dat de vragen die de HBVV nog heeft, middels mailverkeer gesteld kunnen worden aan de directeuren van Rijnhart Wonen en Ons Doel.
Zij zullen de gestelde vragen zo veel mogelijk beantwoorden.

Cees van Boven benadrukte dat tot de definitieve verkoop, Woonzorg het aanspreekpunt zal blijven voor klachten.