De Huurders Belangen Vereniging Voorschoten is door de 200 ledengrens gebroken.

De vereniging, die is opgericht om de huurders van Woonzorg in Voorschoten te vertegenwoordigen, komt zo steeds prominenter op de kaart te staan.

Wat heel jammer is, zegt Peter van Egmond, de secretaris van de HBVV,  dat de wethouder Wonen ons nog steeds niet ziet staan. Terwijl er  nu al meer dan 200 huishoudens van zijn gemeente zijn die vinden dat er wel geluisterd moet worden. Het is opvallend dat tijdens de verkiezingen alle partijen hun mond vol hebben over burgerparticipatie, maar als men eenmaal zit, is die drang als vanzelf verdwenen, aldus Van Egmond.

Een huurdersbelangenvereniging is er om toe te zien dat  huurders gehoord worden, met de gemeente  en verhuurder afspraken maakt betreffende sloop en renovatie van woningen, huurverhogingen, sociale nieuwbouw enz. Zie onze mijlpaal als een oproep aan de wethouder wonen, om via de HBVV  een krachtig signaal af te geven aan de meer dan 1000 gezinnen die door verkoop van hun woning niet weten waar ze aan toe zijn.

Natuurlijk zit Woonzorg ook niet te wachten op een bewonersvertegenwoordiging. Zij willen hun ding doen zonder bemoeienis van buiten af. Wat de HBVV wil, is er voor zorgen dat straks, na de verkoop, niet alleen Woonzorg tevreden achterover kan leunen, maar dat de huurders van de Woonzorgwoningen dat ook kunnen doen. Men praat altijd over woningen, maar in die woningen wonen mensen. Daarom dringen wij er bij de politiek en bij Woonzorg op aan, denk bij het praten over 1119 woningen aan meer dan 1000 gezinnen!

Bij deze de oproep aan Woonzorghuurders: laat u horen door lid te worden van de HBVV.

Ga naar www.hbvv.nl en word lid.

Of schrijf naar: HBVV – Pr. Lorentzlaan 26, 2251VL Voorschoten.