Op 7 oktober hebben wij een goed gesprek gehad met de wethouder wonen, mijnheer Cramwinckel.

In het gesprek is duidelijkheid geschapen over de rol van de HBVV in de gemeente. Het heeft even geduurd, maar de wethouder en de HBVV zitten nu op een lijn. De wethouder heeft aangegeven alleen met verkoop in te stemmen bij verkoop aan een woningcorporatie zodat er geen huurwoningen uit de sociale voorraad verdwijnen.

Verder is toegezegd dat de wethouder Woonzorg zal benaderen en zal eisen de HBVV te accepteren als gesprekspartner. We zijn dus binnen bij de gemeente. Bij deze dank aan Ons Voorschoten die regelmatig voor ons is opgekomen in de gemeenteraad!

Een belangrijke stap voor ons en onze leden!

We hopen snel aan tafel te kunnen zitten met een of meerdere corporaties waar wel afspraken mee te maken zijn.