Bij deze het financieel jaarverslag over 2020.


Het is een jaarverslag geworden met heel veel rode cijfers.
Immers, we zijn met € 0 begonnen.


Dat betekent dat wij moesten beginnen met geleend geld.
Maar dank zij, onder andere uw hulp, hebben wij het gered!
Een kort maar bondig jaarverslag:


Uitgaves;
Papier, cartridges en aangetekende brieven…………….… € 178,90
Website en hosting…………………………………………………..….€ 250
Notariskosten………………………………………………………….……€ 387,41
Kamer van koophandel…………………………………………….….€ .50
Aanschaf dubbelzijdige laserprinter met toner……………€ 175,95
TOTALE UITGAVES………………………………………………….….….€ 1042,26


Inkomsten:
Geleend: van overkoepelende organisatie voor huurdersbelangenverenigingen……€ 613,36
Geleend van particulier…………………………………………………………………………………………….€ 428,90
Totaal geleend………………………………………………………………………………………..…………………€ 1042,26

Contributie leden: De HBVV had in 2020 226 leden
Contante betaling € 17,50.

Betalingen per giro € 485.

Totaal ontvangen contributie..€ 502,50
34 leden hebben of niet betaald of in 2021 betaald.
Reeds in 2020 afgelost € 317,50.
GIRO: Eindsaldo op 4 januari 2021 + € 185,00
Nog openstaande schulden € 724,76

Korte voortzetting financieel jaarverslag.


Ondertussen zijn wij geaccepteerd bij Woonzorg.
Dit heeft er in geresulteerd dat Woonzorg ons financieel ondersteuning heeft toegezegd.
Om duidelijk te zijn, Woonzorg heeft in totaal € 8142,27 naar ons overgemaakt.
Hiervoor is nu voor de HBVV een eigen laptop en kleurenprinter aangeschaft.


Gedane en nog te verwachtte uitgaven 2021
De schulden zijn afgelost! € 724,76
Laptop en kleurenprinter+/- € 1000
ING kosten zakelijk verkeer € 120 per jaar
ING betaling transacties ( a 0,12) € 40
Kosten Website onderhoud en verlenging € 175
Ledenvergadering € 300
Vergaderingen € 500
Bureauacc. €250

Bestuurskosten € 300
Totaal € 2909,76
Rest
€ 5232,50
Dit bedrag reserveren wij voor het eventueel inhuren van adviseurs en onverwachte kosten.
Na de overname door Rijnhart wonen en Ons Doel moeten wij het resterende bedrag terugstorten naar Woonzorg.