Ons schrijven aan onze leden op 05-07-2022

Beste leden van de Huurdersbelangenvereniging Voorschoten.

Afgelopen vrijdag zijn de meeste woningen van Woonzorg overgedragen aan Rijnhart Wonen en Ons-Doel.
Een bijeenkomst op het gemeentehuis met vertegenwoordigers van de beide corporaties, wethouder de Bruin en de huurdersverenigingen gaven het een officieel tintje.
Wij, de HBVV blijven ons inzetten voor onze leden en hebben er vertrouwen in dat onze stem gehoord zal worden.
Wat doet een Huurdersbelangenvereniging nou allemaal?
Als u daar in geïnteresseerd bent laat het ons weten! In dat geval organiseren wij een gezellige avond waarin wij dieper ingaan op wat wij nu doen en wat we nog meer kunnen doen.
Misschien vindt u het zo leuk dat u ook wil deelnemen in ons bestuur. Kennis van zaken is niet nodig, wel de bereidheid om zich te verdiepen in wat wij doen. Denk bijvoorbeeld aan telefoondienst, verduurzaming, organiseren, gewoon meedenken over nieuwbouwplannen, het verbeteren van de wijken enz. Afhankelijk van de inzet kan er een maandelijkse vrijwilligerstoeslag tegenover staan. Deze hoeft niet bij uw inkomen te worden opgeteld!
In september is er weer een jaarvergadering. Nieuwe bestuursleden kunnen dan geïntroduceerd worden
Op dit moment bestaat het bestuur enkel uit Neltje ( Nelleke ) Botermans ( Voorzitter ) en Peter van Egmond ( secretaris en waarnemend penningmeester ).

Wij horen graag van u,
Hartelijke groet,
Neltje en Peter