Beste leden van de Huurdersbelangenvereniging Voorschoten,

We hebben allemaal een pittig jaar achter de rug.
Wij, het bestuur, omdat wij niet zomaar geaccepteerd werden bij zowel de gemeente als bij
Woonzorg. U als huurder vanwege de onzekerheid betreffende Woonzorgwoningen die in de
verkoop staan.

Uiteindelijk zijn wij toch aan tafel gekomen bij Woonzorg en hebben wij een plek bij de
verkoop onderhandelingen gekregen.
Wij werden door Woonzorg op de hoogte gehouden van de situatie omtrent de verkoop.
Graag hadden wij u, leden van de HBVV, als eerste op de hoogte willen stellen van de
overeenkomst van Woonzorg met Corporatie Ons Doel en de Corporatie Rijnhart Wonen.
Die afspraak hadden wij met Woonzorg.
Door een misverstand bij Woonzorg is hun brief helaas iets te vroeg verzonden naar alle
betrokken huurders van Woonzorg.
De directeur van Woonzorg bood daar zijn oprechte excuses voor aan.
Uiteraard betreuren wij deze gang van zaken.

De nieuwe verhuurders worden Ons Doel en Rijnhart wonen.
Ongeveer 800 woningen gaan naar Rijnhart Wonen en ongeveer 200 woningen naar Ons Doel.
Helaas is nog niet duidelijk, welke woningen naar wie gaan.
Het Bestuur van de HBVV is blij met deze corporaties. Het ontbrak Woonzorg immers aan
visie.
Woonzorg wilde zich liever alleen op de ouderen gaan richten en niet op
gezinnen en jongeren. Woonzorg onderhield de gezinswoningen enkel nog voor de verkoop
en voor de korte termijn. Voor groot onderhoud had Woonzorg geen serieuze
meerjarenplannen meer.

Het bestuur van de HBVV gaat vol goede moed de besprekingen in met de nieuwe
verhuurders.
Vooralsnog is ons toegezegd dat er voor de huurders niet veel veranderd;
De huurovereenkomsten worden ongewijzigd overgenomen.
Wij zullen u, de huurders van Voorschoten, als HBVV blijven vertegenwoordigen.
In welke hoedanigheid dat zal zijn, moeten we nog bespreken met de nieuwe corporaties.

Tal van zaken zullen wij in de komende besprekingen aan de orde stellen, om u zoveel
mogelijk duidelijkheid te kunnen geven.
We zullen u daarvan geregeld op de hoogte stellen.

Overleg met Gemeente Voorschoten.
Als huurdersvereniging zijn wij ook momenteel volop in overleg met de gemeente betreffende de woonafspraken voor de komende jaren en de huidige bouwplannen.
Wij nemen actief deel aan deze besprekingen, die ons veel inleestijd kosten.
Ons is al wel duidelijk geworden dat het vorige college in de bouwplannen weinig oog hadden voor de sociale huurders en modale en lager dan modale huizenzoekers.
Hier is gretig gebruik van gemaakt door de projectontwikkelaars.

Van de huidige bouwplannen worden wij niet vrolijk!

Op kleine stukjes van bouwpercelen worden ( met uitzondering van 7 woningen ) voor de sociale huurder kleine flats gebouwd, zodat op de overige grond duurdere en hele dure woningen gebouwd kunnen worden. Het gaat hier ook om afspraken van voorgaande jaren.
Volgens wethouder Cramwinckel liggen deze zeer ongunstige afspraken vast en kan daar niets meer aan veranderd worden.
Zo hebben wij veel vragen uitstaan die helaas, geregeld onbeantwoord blijven.

Ook het project Jan Wagtendonklaan dreigt door onder andere miscommunicatie een behoorlijk hoofdpijndossier te worden.
Hierover is nog veel informatie in nevelen gehuld, maar wij houden de vinger aan de pols en blijven vragen stellen.

Het zijn voor ons drukke, maar vooral spannende tijden.
Vermoedelijk wordt het alleen maar drukker.
Graag maken wij dan ook van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen om nieuwe
bestuursleden.
Wij zitten dringend verlegen om een penningmeester.
Ook meedenkers of mensen met bestuurlijke ervaring of ervaring met duurzaamheid

zijn van harte welkom.

Wij kunnen u scholing aanbieden.
Denk aan onderhandelingen met gemeente en / of wooncorporaties.
Eind september, begin oktober hopen wij onze eerste ledenvergadering te kunnen geven ( Corona kan
natuurlijk roet in het eten gooien ) hopelijk kunnen wij u dan aan enkele nieuwe
bestuursleden voorstellen.
De uitnodiging zal eind augustus worden verzonden.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de HBVV
Nelleke Botermans ( voorzitter HBVV ).