Beste medehuurders,

Vanaf nu wil ik u geregeld even bijpraten over het reilen en zeilen van de Huurders Belangen Vereniging Voorschoten.

Met 200 leden en alsmaar groeiende, wordt er serieus naar ons geluisterd. Ook landelijk hoeven we ons met deze achterban niet te schamen!
Dat betekent dat wij dus veel vergaderingen en nieuwe contacten aan het leggen zijn. Met De Huurderij (de grootste huurdersvereniging van Rijnhart-Wonen in Zoeterwoude) en HBOL ( Huurdersvereniging van RW in Leiderdorp) zijn we een samenwerkingsvorm aan het zoeken. Ook kan de HOOD (Huurdersvereniging van Ons Doel ) hier soms bij aansluiten.
Wij hebben de eerste vergaderingen met uiteenlopende thema’s gehad. Daaruit komen plannen van Rijnhart-Wonen naar voren waar wij dan weer op mogen reageren en adviseren. Daarom is het zinvol dat we nu ook een inventarisatie maken van de vocht- en schimmelproblemen die bij u voorkomen. Zo kunnen we hen een prioriteitenlijstje van onze kant aanbieden. Natuurlijk zijn wij voor verduurzaming maar we vinden dat enkel zonnepanelen weinig zoden aan de dijk zetten in een lek huis!
Rijnhart-Wonen heeft ons duidelijk aangegeven dat er nog helemaal geen besluiten zijn genomen. Er gaat eerst een grote inventarisatie plaatsvinden. En wij helpen hen daarbij.

Ze beginnen als het ware met een schone lei. Wij ervaren hun intenties op dit moment als veelbelovend.
Met de managers Wonen hebben we de eerste maanden na de verkoop besproken. We hebben de verandering van de huurbetaling besproken. Er waren bij verschillende huurders vervelende ervaringen door aanmaningen, huisbezoeken en ongevraagd aanmelding bij Schuldhulpmaatje van Voor Elkaar. De managers gaven aan deze zaken te betreuren. Alles werd serieus opgenomen en zou intern worden besproken. Wij hebben de vraag gesteld waarom Schuldhulpmaatje zonder overleg werd ingezet. Dat schijnt dus wettelijk een regel te zijn om wanbetalers tegen te gaan. Wij hebben gevraagd om daar voortaan zorgvuldiger mee om te gaan. Geleerd van De Toeslagenaffaire kun je de wet ook creatief gebruiken en de privacy van burgers intact laten. We kregen de indruk dat we gehoord zijn.
De managers gaven aan dat ze geschrokken zijn van de hoeveelheid dossiers van huurders met betalingsachterstand, die ze van Woonzorg hebben overgenomen. Rijnhart-Wonen staat erom bekend weinig mensen met schulden te hebben en daar een sterk beleid op te voeren. Dit beleid gaan ze ook bij de huurders in Voorschoten voeren. Wanneer u niet uw huur rond krijgt staan ze altijd open voor hulp. Openheid en eerlijkheid willen zij graag nastreven. Ook van hun huurders verwachten zij dat dus. Zij zetten zelden mensen uit hun huis. Dus daar hoeft u niet zo angstig voor te zijn. Er waait ook hier een totaal andere wind dan we gewend waren van Woonzorg.
Wij kregen de vraag van huurders of de glasverzekering vanuit Woonzorg is meegegaan naar Rijnhart-Wonen. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat u eenvoudig via de website van Rijnhart Wonen kunt inloggen en uw eigen gegevens kunt nakijken. Daar staat dan een overzicht van alle verzekeringen die voor u gelden. Wij raden u aan dit zo snel mogelijk te controleren en indien nodig een glasverzekering af te sluiten.
Tot slot wil ik u nogmaals herinneren aan de inventarisatie vocht- en schimmelproblematiek die we aan het houden zijn. Stuur uw verhaal naar info@hbvv.nl of stop het in de brievenbus van de Prof. Lorentzlaan 26. De straten die bij ons al bekend zijn met met dit probleem hebben reeds een brief hierover ontvangen.
Wederom vragen wij bestuursleden. We zoeken het liefst mensen die met computers overweg kunnen ( Excel, email en andere zaken) We hebben een kleine vergoeding voor bestuursleden.
Wij zullen kandidaten met open armen ontvangen!

Met vriendelijke groet,
Namens de HBVV

Neltje Botermans, voorzitter.