Afgelopen 14 december stuurde de HBVV onderstaand bericht naar de burgemeester en alle fractievoorzitters.

Geen enkele fractie, nog burgemeester, heeft hierop gereageerd! DUIDELIJK IS DAT GEEN ENKELE POLITIEKE PARTIJ DE PARTICIPATIE SERIEUS NEEMT.

Aan de fractievoorzitters en burgemeester van Voorschoten

Geachte dames en heren,

Bij deze wil de huurdersbelangenvereniging Voorschoten haar ongerustheid uitspreken over het huidige woonbeleid van Voorschoten.

Sinds mei van dit jaar nemen wij deel aan de prestatieafspraken.

Tijdens het daarvoor in het leven geroepen bestuurlijk overleg met wethouder Cramwinckel, zijn ambtenaren, huurdersvereniging HBE van de Sleutels en de Corporaties Woonzorg en de Sleutels krijgen wij veel informatie, maar krijgen ook helaas heel veel informatie niet of onvolledig.

De HBVV attendeert u er op dat de huidige spelregels op woonbeleid, niet goed uitpakken voor zowel huurders als kopers.

Wat gaat er niet goed;

  • Geen communicatie! Ook wij moeten vanuit de pers vernemen dat de woningen op het ( straks ) voormalig Intratuin terrein, i.p.v. vanaf € 284.000 ,nu woningen worden vanaf € 675.000.
  • Er kan ( enorm ) worden afgeweken van de planlijst!

             Ons vertrouwen in het overleg is behoorlijk beschadigd!

  • Ook op Segaar-Arsenal, Beresteijn, de Einsteinlaan en Bijdorp zullen geen betaalbare koopwoningen  komen!
  • Voor sociale huurders worden op bovenstaande locaties alleen kleine flatjes gerealiseerd!

De HBVV houdt haar hart vast voor wat er aan info betreffende Starrenburg 3 straks naar buiten zal komen.

Voor de huurders zal het geen verassing zijn, die worden ook daar in een flatje geveegd, zodat het merendeel van de grond vrij blijft om het grote geld binnen te harken.

Behalve de voorgeschreven percentages aan wat er aan sociale huurwoningen moet worden gebouwd, heeft duidelijk niemand zich druk gemaakt om wàt er wordt gebouwd.

Wat zou moeten gebeuren:

Vòòr het overleg met projectontwikkelaars.

A; Een bouwvoorstel bespreken met de raad

B;  huurdersverenigingen advies vragen

C; terugkoppelen naar de raad

D; Na fiat overleg met Projectontwikkelaars

E terugkoppeling naar raad en huurdersverenigingen.

Bovengenoemde deceptie bewijst dat door de huidige gang van zaken de participatie in geen velden noch wegen zichtbaar is.

Het zou de raad sieren om voor het nieuwe verkiezingsjaar deze door ons voorgestelde verbetering toe te passen.

Vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Huurdersvereniging Voorschoten,

Peter van Egmond , secretaris HBVV