Maandag 15 augustus kregen onze leden de volgende uitnodiging;

Ledenvergadering
Huurdersbelangenvereniging Voorschoten.
15 september!


Beste leden,
Bij deze hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de ledenvergadering 2022.
Sinds de vorige ledenvergadering is er veel gebeurd.
Denk aan de overname van de meeste Woonzorgwoningen, de uit de pan rijzende energielasten en de gemeenteraadverkiezingen.
Wat ons betreft kunnen wij tevreden zijn over het overnametraject van de Woonzorgwoningen naar Rijnhart Wonen en naar Ons Doel.
Men heeft ons ’zoals beloofd ‘ bij het overnameproject betrokken en we zijn tevreden over hoe de overname is verlopen. Maar we zijn natuurlijk ook heel benieuwd naar uw ervaringen.

Hoe nu verder?
Onder andere daarover gaan wij het hebben op deze vergadering.
De heer Mommers (directeur van Rijnhart Wonen) heeft zijn aanwezigheid toegezegd om kennis met u te maken en uw vragen vanuit de zaal te beantwoorden.

Verder de financiële verantwoording van het jaar 2021
Wat gaat onze rol worden bij het consortium Ons Doel, Rijnhart Wonen en de gemeente Voorschoten?
Ofwel, tal van zake die uw interesse verdienen!

De jaarvergadering vindt weer plaats in het VOV-gebouw aan de Einsteinlaan 3 Voorschoten.
Wij hopen weer op een behoorlijke support van onze achterban.
Natuurlijk maken wij het ook enigszins gezellig door u te onthalen met koffie/thee en iets lekkers.
Deur open, 19:00

Agenda;
• Welkomstwoord voorzitter ( 19:30 ).
• In notendop, overname woningen Woonzorg.
• Onze rol bij dit consortium uitgelegd
• Energielasten en isoleren
• Pauze / even een drankje
• Aan het woord, Chrétien Mommers
• Financieel jaarverslag
• Woord aan de zaal, woonwensen van onze leden
• Suggesties van onze leden betreffende ons werk

Oproep van het bestuur om nieuwe bestuursleden.

Zoals u waarschijnlijk nog weet bestaat het bestuur van de HBVV slechts uit 2 leden, een voorzitter en een secretaris. Wij zoeken dus meer bestuursleden.
De hoeveelheid werk die een bestuur verricht is evenredig aan het aantal bestuursleden.
Ofwel, hoe meer bestuursleden des te meer werk er kan worden verricht.

Voor bestuursfuncties is er na gebleken geschiktheid een leuke vrijwilligersvergoeding.
Deze vergoeding hoeft niet bij uw inkomen opgeteld te worden!
Aantal uren in overleg.

Vindt u het een uitdaging om mee te praten met de gemeente Voorschoten en Rijnhart Wonen?
Neem dan contact met ons op!

Kom allen!
Wij zien graag voor wie wij bezig zijn.
Wij werken graag voor u en met u!

Laat weten dat u komt en met hoeveel op onze mail, info@hbvv.nl
Of klik op beantwoorden .

Hartelijke groet,
Neltje en Peter

P.s.
Dit schrijven is uitsluitend bedoeld voor huurders van Ons Doel en Rijnhart Wonen in Voorschoten.
Heeft u deze mail onterecht ontvangen?
Laat het ons alstublieft weten.