Thema; Bouwen en wonen in Voorschoten.
Organisator: Huurdersbelangenvereniging Voorschoten.

Nog even en dan mogen ook de inwoners van Voorschoten weer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen.
Nadat er gedurende 4 jaar geen betaalbare huur en koopwoningen zijn gerealiseerd in Voorschoten, kijken wij meer dan ooit uit naar de verkiezingen.


Gaat er straks echt iets veranderen? Blijft het huidige college VVD, D66 en Groen Links zitten? Zo ja wat zijn dan hun voornemens?
Blijven partijen zich houden aan de allang achterhaalde 25% sociale huurwoningen?
Komen er eindelijk ook sociale koopwoningen? Komt er echte participatie naar burgers en burgerorganisaties?


Een keer in de vier jaar dient zich de mogelijkheid aan om uw tevredenheid of ontevredenheid om te zetten in daden. Daden die het verschil kunnen maken!
Om te weten wat de bouw en woonplannen van de partijen voor de komende 4 jaar zijn, heeft de HBVV alle “aan de verkiezingen deelnemende” Voorschotense partijen uitgenodigd om hun visie kenbaar te maken en ze komen!


Alle sprekers van de politieke partijen, kunnen hun visie op het thema Bouwen en Wonen in Voorschoten over te brengen!
Nadat alle spreeksters of sprekers zijn geweest is het tijd voor een drankje (20min).
Hierna is er de gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers.
De politieke partijen die meedoen zijn het CDA, Groen Links, Voorschoten Lokaal Sterk, P.v.d.A, D66, de SP en de VVD.
Ons Voorschoten doet dit keer niet mee aan de verkiezingen.


U moet zich voor deze avond opgeven per mail. info@hbvv.nl
Dit i.v.m. de locatiekeuze.
Zonder tegenbericht: locatie VOV gebouw. Professor Einsteinlaan 3 Voorschoten.
Zaal open om 19:00 zaal open. 19:30 Start avond. Sluiting om 22:00